asiakaslähtöistä prosessien ja liiketoiminnan kehittämistä & kiinteistöalan osaamista

 

Meri Consultare on verkostoitunut työn sujuvuuden hands-on kehittäjä. Palvelut Lean nykytila-auditoinnit, prosessien analysointi ja parantaminen, muutosvalmennus, osa-aikainen isännöinti/kiinteistöjohtaminen. Arvot ovat asiakaslähtöisyys ja luotettavuus. Missio on laadun ja suorituskyvyn parantaminen kiinteistöalan yrityksissä. Parannetaanko organisaationne liiketoimintaa, toimintatapoja, prosesseja ja tuottavuutta? Ota yhteyttä! Innovaatioverkostosta saa tukea kokonaisvaltaiseen liiketoiminta- ja prosessikehitykseen. 

 

Meri on toimelias ja ratkaisukeskeinen. Meri Consultare vahvuusalat on isännöinti ja kiinteistöpalvelut. Merillä on yli 20 vuoden pk-seudun työkokemus taloyhtiöiden ja toimitilojen isännöinnistä, siivouspalveluista ja kiinteistöhuollosta. Erityisosaamista on eri tyyppisten kiinteistöjen ja asumisen asiat, palveluprosessien ja asiantuntijatyön prosessiosaaminen, kiinteistöhallinnan ohjelmat ja sähköiset huoltokirjat. Lean Six Sigma Green Belt projektityö; isännöinnin toimintatapojen ja prosessien kehittäminen, sis. Minitab tilasto-ohjelma ja Ms Visio prosessikuvaukset. Testatut mallit työn sujuvuuden, hukkien ja työympäristön siisteyden ja järjestyksen 5S auditointiin.

 

Miksi Lean?

Lean johtamisfilosofian tavoitteena on tuottaa mahdollisimman paljon lisäarvoa asiakkaalle mahdollisimman vähillä resursseilla. Keskeisiä periaatteita arvo, hukka ja virtaus voidaan soveltaa erilaisiin toimintaympäristöihin. Lean tarjoaa paljon työkaluja ja menetelmiä, mutta ennen kaikkea se on ajattelutapa. Tiesitkö, että työssä voi olla jopa yli 50 % hukkaa ja häiriötekijöitä? Paljon turhaa rahaa ja aikaa.  Asiantuntijatyökin voi olla tuottavaa, kun työ sujuu, tietotyö on järjestyksessä, hukkatekijät on poistettu ja työn tavoitteet ovat selvillä. Tuotannon prosesseja voi parantaa yhteistyössä henkilöstön kanssa mm. datan, havainnoinnin ja kokonaisajattelun avulla.

 

Palvelut yrityksille

 • Kiinteistöalan toimintatapojen ja prosessien kustannustehokas parannus ja valmennus mm.isännöinti, kiinteistöpalvelut

 • Prosessikuvaukset, tarkastuslistat, visuaalinen ohjaus, sähköiset kyselyt ja auditoinnit

 • Osa-aika arjen apuri, muutosten käyttöönottovaihe tai sijaistus kiinteistöjohto

 • Tuottava toimisto: työtilojen ja tietotyön järjestys 5S, hukkatekijät, turvallisuus, visuaalinen johtaminen, standardoitu työ, Kaizen     

 • Asumisen ja isännöintipalvelun laatu: Hallituksen auditointi ja hallituksen/asukkaiden/kiint.palveluyrityksen tyytyväisyyskyselyt

 

Taloyhtiön johdolle - Hallitusammattilainen AKHA ry

 • Taloyhtiöstrategian laadinta, työpajat
 • Visuaalisia ohjauksen malleja
 • Hallitustyöskentely ja konsultointi
 • Toiminta-alue: Pääasiassa Uusimaa, Kanta-Häme, Varsinais-Suomi

 

Merin tutkinnot ja sertifikaatit 

 • Energiaekspertti HSY, Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatti, Lean muutosagentti

 • Kiinteistöpäällikkö FMA, isännöitsijä IAT, kiinteistöedustaja KED

 • Ympäristöhuollon ammattitutkinto / Restonomi AMK Palvelujen tuottaminen ja johtaminen / Siivousteknikko

 

parempaa laatua ja suorituskykyä leanin avulla

Tunnetko kotitalosi arvot ja tavoitteet? Lean-ajattelu auttaa myös taloyhtiön hallitustyössä

 

Katso Tiina Komin 29.3.2022 kirjoittama Merin haastattelu Kotitalo-lehden sivuilta:

https://www.kotitalolehti.fi/lean-ajattelu-taloyhtiomaailmassa/