prosessien ja liiketoiminnan kehittäminen  

isännöinti ja konsultointi

 

Meri Consultare on verkostoitunut työn sujuvuuden hands-on kehittäjä. Palvelut ovat isännöinti sijaisuudet, Lean kehitysprojektit, koulutus ja valmennus. Arvot ovat asiakaslähtöisyys ja luotettavuus. Missio on laadun ja työn sujuvuuden parantaminen kiinteistöalan yrityksissä. Lean toimintatapa ja työkalut sopivat kaikkiin toimialoihin, jolloin liiketoiminta, prosessit ja tuottavuus parantuu. Innovaatioverkostosta saa tukea kokonaisvaltaiseen liiketoiminta- ja prosessikehitykseen. 

 

Meri on toimelias ja ratkaisukeskeinen. Meri Consultare vahvuus on kiinteistöalan laaja osaaminen. Merillä on yli 20 vuoden pk-seudun kokemus taloyhtiöiden ja toimitilojen isännöinnistä, siivouspalveluista ja kiinteistöhuollosta. Erityisosaamista on eri tilatyyppien isännöinti, palveluprosessien ja asiantuntijatyön prosessiosaaminen, kiinteistöhallinnan ohjelmat ja sähköiset huoltokirjat. Kokemusta isännöinti / tj tuuraus, auditoinnit; työn sujuvuus, hukkatekijät, työympäristön järjestys, juurisyyanalyysit kuten myös Lean projektit, valmennus ja verkkokoulutusmateriaali työntekijöille ja esimiehille.

 

Palvelut yrityksille

  • KOy, liiketila ja toimitila manageeraus

  • AsOy isännöinti ja konsultointi, sijaisuudet

  • Prosessien kehitysprojektit leanisti

  • Tuottava toimisto: työtilojen ja tietotyön järjestys 5S, hukkatekijät, turvallisuus, visuaalinen johtaminen, standardoitu työ, Kaizen     

  • Asumisen ja isännöintipalvelun laatu: Hallituksen auditointi ja hallituksen/asukkaiden/kiint.palveluyrityksen tyytyväisyyskyselyt

 

Taloyhtiön johdolle - Hallitusammattilainen AKHA ry

 

Miksi Lean?

Työssä on tutkitusti yli 50 % hukkaa ja häiriötekijöitä ja arvoa tuottavaa työtä 5 %. Lean johtamisfilosofian tavoitteena on tuottaa mahdollisimman paljon lisäarvoa asiakkaalle mahdollisimman vähillä resursseilla. Keskeisiä periaatteita arvo, hukka ja virtaus voidaan soveltaa erilaisiin toimintaympäristöihin. Lean tarjoaa työkaluja ja menetelmiä, mutta ennen kaikkea se on ajattelutapa. Asiantuntijatyökin voi olla tuottavaa, kun työ sujuu, tietotyö on järjestyksessä, hukkatekijät on poistettu ja työn tavoitteet ovat selvillä. Tuotannon prosesseja voi parantaa yhteistyössä henkilöstön kanssa mm. datan, havainnoinnin ja kokonaisajattelun avulla.

 

Merin tutkinnot ja sertifikaatit 

  • Energiaekspertti HSY, Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatti, Lean muutosagentti

  • Kiinteistöpäällikkö FMA, isännöitsijä IAT, kiinteistöedustaja KED

  • Ympäristöhuollon ammattitutkinto / Restonomi AMK Palvelujen tuottaminen ja johtaminen / Siivousteknikko

 

Tehokkaampaa ja sujuvampaa työtä leanisti

Tunnetko kotitalosi arvot ja tavoitteet? Lean-ajattelu auttaa myös taloyhtiön hallitustyössä

 

Katso Tiina Komin 29.3.2022 kirjoittama Merin haastattelu Kotitalo-lehden sivuilta:

https://www.kotitalolehti.fi/lean-ajattelu-taloyhtiomaailmassa/